Monday, March 19, 2007

滿 城 盡 帶 黃 金 蝦
Curse of the Golden Shrimps

DSC_00041

較早時候, 看過"滿城盡帶黃金甲"這齣戲. 一齣以皇朝宮廷作背景嘅電影, 當然有基本的權力、慾念和貪婪嘅元素.

整齣戲是這些東西穿穿插插, 在糾纏不清, 覺得有点悶納的時間, 那一刻, 在我腦裡, 竟想起這碟餸.

金黃香滑豐郁的外衣, 裡面卻是幼嫩甜美的蝦肉, 蝦頭裡也有金黃香濃的蝦羔. 咬它一口, 是慾望的投射, 是詛咒的伸延.


弄這口黃金蝦, 只用上三數样材料, 簡單不過. 也不消十數分鐘.

好, 先睇睇材料...

1. 適量海中蝦, 一定要海蝦, 養殖蝦不該出現;
2. 咸蛋黃兩個, 黃金的精髓就是從咸蛋黃而來;
3. 適量葱、紅辣椒(去核)、少許蒜, 全部砌碎備用.

先剪去蝦頭刺手的部份, 備用.

將咸蛋煮熟, 取黃, 再碎成粉狀. 將蝦混在蛋黃之中, 加少許鹽和胡椒粉.

強火起鑊, 將蒜爆一爆. 隨即放蝦, 將火弄低, 輕煎蝦的兩面, 大概每面兩分鐘. 最後放葱及辣椒, 輕炒多一分鐘, 即成!

吃蝦慣常會喝白酒, 但吃黃金蝦, 紅酒更為適合, Pinot Noir甚至是大紅Shiraz都可以.

在糾纏不清的時間, 總會把鑊鏟拿來. 黃金蝦的詛咒, 我心甘, 也情願噢!

DSC_00461

Labels:

18 Comments:

Blogger GM5 said...

沖天香陣透廚房, 滿城盡帶黃金蝦..

9:15 AM GMT+8  
Blogger kEV said...

都係GM5姐姐嘅文采至靚至正!

7:24 PM GMT+8  
Blogger GM5 said...

不敢當,不敢當!

小某只是從谷歌搜尋原文,再加以改良罷了!何『文采』之有呢?!:P

9:02 PM GMT+8  
Blogger kEV said...

嘩, 姐姐一言一語, 可圈可點, 令細佬獲益良多, 幾時得閒, 為細佬客串番一篇呢?

12:28 AM GMT+8  
Blogger GM5 said...

This comment has been removed by the author.

1:02 AM GMT+8  
Blogger GM5 said...

賴兄言重, 小某才疏學淺, 獻醜不如藏拙...

9:14 AM GMT+8  
Blogger CL said...

This comment has been removed by the author.

3:20 PM GMT+8  
Blogger GM5 said...

那幾隻生蝦赤裸裸的排在一起,較黄金蝦更誘人噢!

3:21 PM GMT+8  
Blogger kEV said...

Pick a date over Easter holiday, 姐姐. Come try these shrimps. Bring Eric along and I'll get Johanna!

1:03 PM GMT+8  
Anonymous gm5 said...

Bro, thanks for your invitation. Unfortunately, this Easter will be a bloody busy Easter. What about the week after Easter, say Apr 15?

P.S. I want to try Tom Kha Gai as well.

2:34 PM GMT+8  
Blogger kEV said...

Sorry, 姐姐. Your comment has been moderated for obvious reasons :p

Yes, April 15 just great!

2:37 PM GMT+8  
Blogger GM5 said...

你真大膽! 竟敢改我言論!

莫非革命尚未成功,賴同志仍須努力?!

還我言論自由! 還我言論自由!

3:48 PM GMT+8  
Blogger kEV said...

改咪改, 車!

人嚟, 同朕將呢個奴婢拉出去...

11:50 PM GMT+8  
Anonymous peace said...

係未聽者有份呢﹖

12:29 AM GMT+8  
Blogger kEV said...

對不起, 年紀气力關係, 今次恐怕未能滿足每一位的訴求啊.

8:21 PM GMT+8  
Blogger GM5 said...

黃金蝦、Tom Kha Gai、Stir-fried Okras, 果然不是浪得虛名!深海泥鯭確實係好魚,火路剛剛好,非常鮮味,排骨茶味道濃了一點,不要緊,下次(下月?)應會更好,還有飯後名茶及賴記綠豆沙,實在太令人感動了!

謝謝Kev叔叔熱情的招待!

11:09 PM GMT+8  
Blogger kEV said...

Thank you GM5 姐姐 for coming. It's your turn to cook next!

7:31 PM GMT+8  
Blogger GM5 said...

小某未滿師喎, 師傅!

11:22 AM GMT+8  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home